Yazılar

zemin etüdü nasıl yapılır

Zemin Etüdü Nasıl Yapılır

Zemin Etüdü Nasıl Yapılır

Zemin Etüdü Nasıl Yapılır sorusunu cevaplamadan önce, Zemin etüdü kavramını biraz açıklayalım. 2000 yılında meydana gelen ve yaşadığımız can kayıplarının acısını tekrar yaşamamak için arsa üzerine yapılacak inşaat çalışmalarında Zemin etüdü raporu düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.  çıkan yeni yasayla zorunlu hale gelmiştir.

Titizlikle yapılması gereken bir çalışma olan zemin etüt raporu ile temelin sağlamlık ve ilerleyen süreçlerde sorunla karşılaşılmaması adına oldukça dikkatli ve titiz bir çalışma ile hazırlanması gerekir. Zemin etüdü raporu ile zemin etkileri tam olarak bilmek ve zeminin yapısının tam olarak bilinmesi  açısından oldukça önemlidir. Zemin etüt raporu ile zemin tabaka yapısı, su seviyesinin konumu ve kimyasalları içerdiği, zeminin taşıma gücü, yer altı sularının durumu,  zemin yapısında ki tabakalaşmanın durumu,  gibi bilgiler edinilir.  Bu bilgiler ışığında inşaat çalışmalarının planlanması gerekir.

Zemin etüt raporu hazırlama işleminde proje türüne göre aşağıdaki işlemler uygulanmaktadır.
Saha araştırmaları,
Zemin etüdü,
Laboratuvar testleri,
Zemin sondajları,
Jeofizik araştırmalar gibi farklı teknikler kullanılmaktadır.

Zemin etüt çalışması yapılmadan önce iş akışı oluşturulur. Bu programa göre: arsanın  yer buldu haritası, tapu fotokopisi ve imar durumu evraklarının hazırlanması gerekir. Sonrasında etüt yapılacak alanın yakınında daha önce yapılmış olan çalışmalar ve varsa zemin etüt sondajları araştırılarak sahanın geoteknik, jeolojik ve jeofizik yapısı hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.

Çalışma sahasında Jeoloji Mühendisi kontrolünde standartlara göre  SPT deneyleri yapılır, yapılan sondaj çalışmaları sonucunda alınan numuneler paketlenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı laboratuvarlara gönderilerek incelemeler yapılması istenir. Arazideki bulunan çevre ve yapı formasyonları gözlemlenir. Daha sonrasında numunelerin bilgileri laboratuvardan alındıktan sonra raporların incelemesi yapılarak çizelgeler ve haritalarda testleri yapılır. Yapılan çalışma sonuçları ve laboratuvar sonuçlarına göre Zemin etüt raporu hazırlanır.

Zemin etüd raporu hazırlandığında içerisinde arsa bilgilerinin tespit edildiği; farklı katmanlarda alan toprak – taş türü, deprem riski açısından bölgenin risk derecesi, olabilecek fay hattına olan yakınlığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan çalışmalar sonucunda yapılacak olan inşaata uygun olup olmadığı konusunda toplanan verilerin bir araya getirildiği rapordur.

zemin etüt raporu

zemin etüdü nasıl yapılır

Zemin Etüdü Raporu

Zemin Etüdü Raporu

Zemin Etüdü Raporu Nedir ?

Zemin Etüdü Raporu Arazi üzerine yapılacak herhangi bir yapılaşma öncesine mutlaka jeofizik mühendislerince hazırlanması gereken bir rapordur.

Zemin etüdü raporu, zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında hayati bir öneme sahiptir. Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek, inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine rehber olur.

Arazi üzerine yapılan yapıların toprak zemine uyguladığı basınca bağlı olarak zemin üzerinde çeşitli değişiklikler olabilir. Özellikle deprem esnasında oluşabilecek basınçların etkisini önceden ön görmek gerekir. Yapılacak yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve özelliklerde inşa edilmesine rehberlik eder.  Yapılacak inşaat çalışmalarında bu hususlar dikkate alınarak planlanması ve gerekli önlemlerin alınması gerekir. Zemin etüt raporu ile zemin emniyet gerilmeleri inceler. Toprak zeminde ve çevresinde incelemeler yapılarak, toprak numuneleri analiz edilerek kayıt altına alınır.

Zemin etüt raporu dikkate alınmadan yapılan yapılaşmalar deprem esnasında veya zamanla istenmeyen olayların yaşanmasına neden olmaktadır.