zemin etüd

Zemin Etüd

Zemin Etüd Çalışması, toprak yapısının jeolojik değerlerini tespit etmek ve bu bilgiler ışığında arazinin dinamik davranışını değerlendirmek için yapılır.

Zemin etüd ile zamanla zeminde yaşanabilecek toprak kayması, göçükler ve deprem esnasında zeminin vereceği tepki gibi gibi doğal olayların önceden öngörülmesine ve tedbir alınmasına yönelik çalışmalar yapmak için önemlidir. Herhangi bir arsada yapılacak binanın özellikleri zeminin durumuna bakılarak karar verilmelidir. Eğer zenin durumu incelenmeden veya zemin etüt işlemi yapılmadan inşaat çalışmalarının başlaması durumunda zamanla binanın basıncına bağlı olarak, kaymalar ve göçükler oluşabilir. Deprem esnasında ise binanın daha kolay yıkılması ile sonuçlanabilir.

Zemin etüt işlemi, zemine yukarıdan basınç uygulandığında yer altındaki fiziki durumun bu basınca vereceği tepkiyi ölçmek için yapılan çalışmalara denilmektedir.  Yer altındaki tabakaların konumlarını, durumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan oluştuklarını, yoğunluklarını, derinliklerini, elektrik özdirenç değerlerini, sismik hızlarını, yeraltı sularının derinliğini, ivmesini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem esnasında gösterecekleri tepkileri, öngörmek için yapılan incelemelere ve etütlere ZEMİN ETÜTLERİ denir. Bu çalışmalar  zemin etüt raporu düzenlenerek sonuçlandırılır

Zemin etüdü raporu ile, inşaatın yapım işlemine geçmeden projelendirme aşamasında büyük bir öneme sahiptir. Zemin etüt raporu deprem esnasında zeminde oluşan yüklerin etkisini önceden tahmin ederek, yapılacak inşaatın bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve özelliklerde yapılması için bilgi verir.

ZEMİN ETÜDÜ;

Zemin etüdü firmaları özelliklerine ve aranan bölgeye göre çeşitli tekniklerle çok farlı yöntemler kullanılmaktadır.  Bu tekniklerden en çok kullanılan Jeofizik yöntemlerdir. Diğer yöntemler ise; Sismik etüt, Rezistivite, Micro Tremör, Bina İçi Zemin sondajı, ve Georadar  olarak söylenebilir.

zemin etüd sondaj

ZEMİN ETÜDÜNDE SAPTANMASI GEREKEN PARAMETRELER

Dinamik Elastik Parametreler.

Yerel zemin sınıflaması.

Sismik kayma dalgası, ve sıkışma dalgası

Zemin ivme spektrum katsayıları

Zemin emniyet gerilmesi.

Yer altı suyu seviyesi

Zemin Hakim Periyodu

Olası bir depremde inşaatın zemininde meydana gelebilecek deprem ivmesi.

Deprem şiddetini arttıran zemindeki fiziksel özellikler:

Zemin oturması,

Zemin sıvılaşma potansiyeli,

Deprem şiddet artış katsayısı,

Deprem şiddetini arttıran zemindeki yapısal özellikler:

Yer altındaki boşluklar,

Kırık, çatlak ve fayın düşey kesimi,

İnşaat temeli altındaki jeolojik yapının farklılıklar göstermesi,

İnce kaya tabakalar ve Gevşek kalın alüvyon ortamlar,

Yeryüzünde sismik enerji odaklanmasına neden olan eğimli senklinal yapılar,

Mekanik rezonans oluşturan tabakalı yapılar.

Sismik dalgalarda ardışık yansımalar ve kırılma oluşturan yer altı yapısal özelliklerine sahip ortamlar,

Heyelan durumu varsa heyelan düzlemi,

Büyük genlikli yüzey dalgaların oluşmasını sağlayan sismik enerjiyi açığa çıkaran sığ derinliklerdeki hetorojeniteler.

 

Gelişim Yer Bilimleri

Antalya Gelişim Yer Bilimleri olarak, Antalya ve Türkiye genelinde Zemin Etüd çalışmalarını, bilinçle ve titiz çalışan personelimizle müşteri memnuniyeti odaklı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.