Bazı Referanslarımız

  • Haspak Afyon Sandıklı civarı jeotermal etüd
  • Denizli Çimento & Denizli civarı kömür edüdü
  • Gürallar Kütahya civarı mangan fizibilite çalışması
  • Er Madencilik Çanakkale Çan civarı kömür araştırması
  • Ak Maden Aydın Çine civarı su araştırması