Yeraltı suları nasıl tespit edilir

Yeraltı Suları Nasıl Tespit Edilir

Yeraltı Suları Nasıl Tespit Edilir ; Bilimsel yöntemler kullanma

Yeraltı Suları Nasıl Tespit Edilir: Yeraltı suyunu doğru olarak bulmak ve suyun derinliğini, miktarını ve kalitesini belirlemek için, çok farlı su bulma yöntemleri kullanılır. Su kaynağının bulunabilmesi için inceleme ve gözlem önem taşımaktadır. Hidrolojik ve jeolojik özellikleri belirlemek için bir hedef alan iyice sınanmalı ve incelenmelidir. Manzara, hidrolojiste sığ yeraltı suyunun oluşumu hakkında ipucu sunabilir. Alçak bölgelerde su bulunma olasılığı tepelerden daha avantajlıdır. Bazı bölgelerde suyu seven ağaçların varlığı örneğin söğütler gibi yeraltı sularının varlığı konusunda ipucu verir. Suyun sızıntı, bataklık veya göl olarak yüzeye çıktığı alanlar, mutlaka büyük miktarlarda veya kullanılabilir nitelikte olmasa da yeraltı suyunun varlığını yansıtır.

Bilimsel yöntemlerle; Yeraltı Suları Nasıl Tespit Edilir

Bu gözlemler doğrultusunda jeofizik mühendisleri bölge üzerinde cihazlar kullanarak topraktaki elektirik geçirgenlik oranına bakarak suyun varlığı ve derinliği konusunda fikir yürütmektedir. Eğer toprak altındaki yapılarda yüksek elektrik geçirgenliği saptanırsa bu suyun varlığını göstermektedir. Gelişim yer bilimleri Yeraltı Suları Tespit edilmesi  konusunda size en uygun çözümleri sunacaktır.

Jeoloji anahtar

Kayalar en değerli ipuçlarıdır. Yer altı suyu gelişimi için uygun koşulların belirlenmesinde ilk adım olarak, hidroloji, jeolojik haritalar hazırlar ve farklı kayaçların dağılımını ve konumlarını yüzeyden ve yeraltından gösteren kesitleri hazırlar. Bazı tortul kayaçlar oldukça milimetreli bir geçirgenlik derecesine sahip akiferler olarak kilometrelerce uzayabilir. Diğer kaya türleri kırılarak su taşımak için yeterince geniş açıklıklar içerebilir veya diğer kırıklar faydalı miktarda yeraltı suları elde etmek için ipuçları olabilir. Bazı kayalar öylesine katlanıp yerlerinden edilmiş olabilirler ki onları yer altında izlemek zordur.

Mevcut kuyular ipuçları verir

Bir jeofizik uzmanı önceden açılan kuyuları inceleyerek bölge hakkında fikir sahibi olabilir. Kuyuların yerleri, kuyu derinliği, kuyulardan pompalanan su miktarı ve kuyularda bulunan kayaların türleri de yeraltı suları hakkında bilgi verir. Kuyular, akiferden geçen su miktarını, kuyuya girebilecek su hacmini ve bölgedeki su seviyelerine pompalanmanın etkilerini belirlemek için test edilir. Kuyulardan suyun kimyasal analizi, akiferdeki su kalitesi hakkında bilgi verir.

Kayalarda yeraltı suları nasıl oluşur ?

Yeraltı suları, topraklarda ve kayalardaki gözenekleri veya çatlaklara tamamen dolduran yeraltı sularıdır. Akiferler, insanlar tarafından yapay olarak yenilenebilmelerine rağmen, araziye düşen yağışın sızmasıyla doldurulmaktadır. Akiferlerin su ile doldurulma oranını ve oranını belirleyen birçok jeolojik, meteorolojik, topografik ve insan faktörü vardır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir