yeraltı su bulma teknikleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri ve Yöntemleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri kullanarak su bulmak uzmanlık gerektiren bir bilim dalıdır.  Su arama işleminde gözlem yaparak, özel cihazlar ve teknikler kullanarak su bulunan noktanın derinliği, konumu ve yeraltı suyunun özellikleri hakkında fikir sahibi olunabilir.

Yeraltı Su Bulma Teknikleri Tecrübe, gözlem ve araştırmanın yanı sıra, jeofizik mühendislik bilgisine ihtiyaç duyar. Yeraltı su kaynakları , yer altındaki veya yeryüzündeki , bir deşarj noktasına doğru akar. Genellikle boşaltma noktası, şarj alanından daha düşük bir yüksekliktedir. Bu nedenle, yeraltı suları genellikle daha yüksek bir noktadan daha düşük bir noktaya doğru akar.

Boşaltma noktaları bir nehir veya dereyi besleyen bir kaynak olabileceği gibi bunun yanında yeraltı suları bir göl kıyısına veya bir göl veya denizin altına akıyor olabilir. Bundan dolayı nehir veya göl yakınında sondaj yapılırsa su yüzeye daha yakın bulunabilir.

Yeraltı suları genellikle dağın zirvesinden veya yüksek tepelerden ziyade, bir dereye yakın olacak şekilde kuyu açılırsa su bulma olasılığı daha fazladır.
 yer altı su bulma teknikleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri ve Yöntemleri – Yeraltı Suyu Nasıl Bulunur

  1. Bir bölgede su arama işlemi yapılacaksa ilk yapılması gereken çevreyi incelemektir. Bu inceleme ile daha önceden çevredeki kuyular incelenerek , yeraltı suları , özellikleri ve bölgenin zemin özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilir.
  2. Bölgedeki kuyular hakkında çevreden kuyunun derinliği ve tortu ya da kaya türleri gibi kuyu hakkında bilgi edinilmeye çalışılmalı.
  3. Yeraltı suları, bir vadinin tabanındaki kum veya çakıl katmanlarında, bu katmanlar kil tabakaları tarafından örtülmüş tabakalarında sıklıkla bulunabilir. Vadilerdeki veya alçak bölgelerdeki yeraltı suları, dik veya nispeten yüksek alanlarda olduğundan daha yüzeyde daha yakındır.
  4. Eğer bölgede kaynak suyu varsa, yeraltı suyu genellikle o bölgelerde olması muhtemeldir. Bunun yanında süreklilikte önemlidir.   12 Ay boyunca kaynak suyunun akıp akmadığı araştırılmalıdır.  Eğer bir yıl boyunca bir kaynak akarsa, bunun verimli bir akiferden gelmesi muhtemeldir. İlkbahar kuruyorsa, o zaman tünik bir akiferden taşma olabilir, fakat yine de araştırmak gerekir.
  5. Bölgede akarsular var mı? Akışı dikkatlice izleyin, akışın daha büyük olduğu bölümleri ve akışın daha az olduğu bölümleri arayın. Daha büyük olduğu yerde, yeraltı suları dereye alttan boşaltılmış olabilir, bu da sondaj için iyi bir alan kaynak olduğunu gösterir. Hatta kuru akarsu yatakları altında sığ yer altı suları vardır.
  6. Kurak bölgelerde yeşil kalmış ağaçlar veya çalılar, nispeten sığ derinlikte yeraltı suyuna ulaşan köklere sahip olabilirler. Yeşil bölgeler, yer altı sularının yüzeye yakın olduğunu gösterebilir.
  7. Hayvanlar su için nereye gittiğinize dikkat edin. yabani hayvanlar ve arılar su bulmak ta çok iyidir.
  8. Tuz veya diğer minerallerin birikintilerini arayın – genellikle zemin yüzeyinde beyaz bir “kabuk” olarak görülebilir. Bunlara, mineralleri geride bırakan yeraltı su yunun buharlaşması neden olabilir. Büyük bir yüzey yatağı, yeraltı sularının çok yüksek bir mineral içeriğine sahip olduğunu gösterebilir.
  9. Kum ocaklarının bulunduğu bölgeleri inceleyin. Bu bölgelerin altında iyi akiferler olabilir. Ancak unutmayın ki sondaj yapmak bu bölgelerde zor olabilir.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir