Yazılar

jeofizik nedir

Jeofizik Nedir ?

Jeofizik Nedir ?

Jeofizik Nedir sorusunu kısa cevaplamak gerekirse Yerkürenin, atmosferin, gezegenlerinin, uyduların ve güneşin fizik ve matematik yöntemleri kullanarak fiziksel ve yapısal özelliklerini inceleyen bilim dalına Jeofizik denir.

Jeofizik bilim dalındaki amaç; yüzeydeki fiziksel alanları ölçerek, analiz ederek ve yorumlayarak Dünya’daki yeraltı koşullarının incelenmesi. Yüzeylerin hemen altında (üst mertebe vb.) Olanı belirlemek için bazı çalışmalar yapmak; Diğer araştırmalar 10 metre veya daha fazla derinliğe kadar uzanır.

 

Jeofizikçiler, fiziksel özellikleri ölçmek için sofistike araçlar kullanırlar:

Yoğunluk, elektriksel direnç, elektrik alanları ve radyoaktivite, Topraktan geçen ses dalgalarının hızı, Yerçekimi ve yeryüzünün manyetik alanlarındaki değişiklikler, Toprakların yakınındaki kayalardan gelen radyo sinyallerinin yansıması;

Jeofizikçiler, petrol, doğal gaz, potas, kömür, demir, bakır ve diğer birçok minerali bulmak için Zemin etüt gibi  ölçümlerin bir veya daha fazlasını kullanırlar. Buna ek olarak, özellikler çevresel tehlikeleri tanımlamak ve barajlar veya bina inşaat alanları için alanlar değerlendirmek için kullanılır.

Jeofizik bilim dalında analiz ve incele için kullanılan genel yöntemler: gravite, manyetik, sismoloji, sismik, elektrik, elektromanyetik, palemonyetizma, radyometrik, jeotermik yöntemler ve kuyu loglarıdır.

Jeofizik neden önemlidir?

Arama jeofiziği son yüzyılda sosyal ve ekonomik ilerlemelerin çoğunu genellikle enerji kaynaklarını bulmamıza yardımcı oldu.

Şimdi bu teknikler doğal çevremizi korumak için kullanılmaktadır. Bölgesel manyetik ve rezistivite araştırmaları, kirleticilerin dağılımı ve hareketi hakkında bize bilgi verirken, büyük ölçekli küresel sismoloji, depremlerden ve tsunamiden risk altındaki alanları tanımlamamıza yardımcı oluyor.

Jeofizik Bilim Dalında Kullanılan Başlıca Yöntemler Nelerdir ?

Gravite: Yerlatı yapılarının yerçekimi özeliğini inceler

Manyetik: Yerlatı yapılarının manyetik önelliklerini inceler.

Sismoloji: Depremin özelliklerini ve yerin derinliklerini inceler.

Sismik: Yeraltı yapılarını sismik hız değişimlerini inceler.

Elektromanyetik: Yeraltı yapılarını elektirik iletkenlik ve elektromanyetik özelliklerini inceller.

Jeomanyetizma: Uzaydaki ve Dünya’daki manyetik alanların değişimini inceler.

Palemonyetizma: Geçmiş dönemlerdeki yer manyetik alanının değişimlerini inceler.

 

Jeofizik Uygulama Alanlarına Örnekler:

  • Jeotermal Alan Araştırmaları
  • Maden Rezerve Araştırmaları
  • Arkeolojik Araştırmalar
  • Yeraltı Kaynaklarının Araştırılması
  • Çevre Jeofiziği
  • Levha Tektoniği ve Depren Araştırmaları
  • Sismik yöntemler karada ve denizde jeolojik yapıların belirlenmesi
  • Jeolojik zamanlardaki yerin manyetik alanlarının belirlenmesi.
  • Astmosfer ve uzay araştırmaları.