su bulma yöntemleri

Su Bulma Yöntemleri

Su Bulma Yöntemleri

Su bulma yöntemleri nden en etkili ve doğru sonucu veren yöntem elektro manyetik yöntemdir. Su arama işlemi yapılacak alanda toprağa çakılan kazıklar ile elektromanyetik dalgalar gönderilerek okuma yapılır. Böylelikle toprak altında kalan toprak yapısının özellikleri anlaşılmış olur.

yeraltı suları nasıl oluşur

Yer Altı Suları Nasıl Oluşur

Yeraltı Suları Nasıl Oluşur

Kaynak Suları Nasıl Oluşur

Yeraltı Suları Nasıl Oluşur. Kaynak Suları, yeryüzünün kara yüzeyinin altındaki kaya ve toprak tabakalarındaki tatlı sulardır. Toprağa düşen yağışlardan (yağmur, kar, karışıklık, dolu ve vb.) bazıları toprağın altına sızar ve yeraltı suları haline gelir. Akiferler olarak adlandırılan su taşıyan kaya katmanları, genellikle çok yavaş yavaş küçük açıklıklar ve boşluklar vasıtasıyla yeraltı suları ile doyurulur. Bu yeraltı kaynak suları daha sonra,  sızıntılarla (yeraltı sularının yavaş yavaş yüzeye sızdığı havuzlar) arazi yüzeyindeki göl, akarsu ve bataklıklara (ıslak, çakıllı bitkilerle birlikte koyu toprak) geri döner.

Yeraltı suları, dünyanın toplam taze su kaynaklarının beşte birinden fazlasını (% 22) oluşturmaktadır ve kıtalarda kritik hidrolojik (suyla ilgili), jeolojik ve biyolojik roller oynar. Yeraltı Suları ikmal bölgelerinde toprak ve kaya katmanları, şiddetli yağmurlar ve ilkbahar kar melt’leri sonrasında aşırı akışı emerek sel baskını oranını azaltır. Akiferler, kuru mevsimler ve kuru hava ile suyu depolar ve yeraltı suyu akışı kurak (kuru) çöllerin ve yarı kurak çayırların altına su taşır. Yer Altı Suları deşarjı, arazi yüzeyindeki akarsuları, gölleri ve sulak alanları yeniler ve özellikle yağış alan kurak bölgelerde önemlidir. Akan yeraltı suları akiferlerdeki kayalar ve minerallerle etkileşime girer ve çözünmüş kaya oluşum kimyasalları ve biyolojik besin maddelerini taşır.

Yeraltı suları sadece topraklarda ve kayalardaki gözenekleri veya çatlaklara tamamen doymuş yeraltı sularıdır. Yeraltı suyu yağışla doldurulur ve yerel iklim ve jeolojiye bağlı olarak, hem miktarda hem de kalitede değişiklik gösterir. Yağmur düştükçe veya kar eridiğinde, suyun bir kısmı buharlaşır, bazıları bitkiler tarafından, bazıları karadan akar ve derelerde toplanır ve bazıları, toprağın ve kayaların gözeneklerine veya çatlaklarına sızar. Topraktan giren ilk su, önceki bir kuru dönem boyunca buharlaştırılan veya bitkiler tarafından kullanılan suyun yerini alır. Bu doymamış bölgede genellikle az miktarda su bulunur, çoğunlukla toprak ve kaya daha küçük açıklıklardadır ; Büyük açıklıklar genellikle su yerine hava içerir. Kayda değer bir yağmurdan sonra bölge neredeyse doymuş olabilir; Uzun kuru geçen bir mevsimden sonra ise kurumuş olabilir. Bazı su doymamış bölgede moleküler cazibe tarafından tutulur ve bir kuyuya doğru akmaz veya kuyuya girmez.

Kaynak suları nasıl oluşur

Yeraltı suları nasıl oluşur özet

Yağan yağmur ve karlar zamanla Bitki ve toprak için su yeteri kadar emildikten sonra fazla su, su tablasına sızacaktır. Sızan bu sular zamanla yeraltındaki kayaçlardaki açıklıklara, gözenekli tabakalara veya kırıklı çatlaklı kayaçların arasındaki boşlukları doldurmasıyla oluşur. Suyu içinde tutabilen bu yapılara “akifer” denir

 

Kaynak Suları bir çok derenin ve akar suyun oluşmasına katkı sağlar.  Toprak altında farklı katmanlarda tutulan yeraltı suları belirli bir hızda toprak üstüne çıkarak su pınarları sayesinde doğaya can verir.

su bulma cihazı

Makine Parkı

Su nasıl bulunur

Su Nasıl Bulunur

Su Nasıl Bulunur

Su bulma yöntemleri

Su Nasıl Bulunur sorusunu cevaplamak için önce suyun nasıl toprak altında bulunduğuna bakalım. Genel olarak su  yüksek kil içeriği ve yüksek düşük geçirgenlik buluna toprağa kadar ilerler. Bu durumda, yeraltı suyu ekstraksiyonu ancak daha derin olan ve aşındırılmamış kaya içerisinde yapılabilir. Su sıkıştırabilmek için, insanlar genelde fay zonu alanlarında bulunan düşük geçirgenlik bölgelerini bulmalılar.

Su arama için toprak elektrik direncini ölçen farklı jeofizik yöntemler kullanılabilir. Profilleme basitçe sabit bir boyuta sahip bir ABMN dörtlü ayağını hareket ettirmekten oluşur. Elektrotlar arasındaki boşluk hedefin derinliğine uyarlanır. Syscal enstrüman menzili sığ ila derin arıza veya dayıma (Syscal Junior / Syscal R1 / Syscal R2 / Syscal Pro) yer bulmak için iyi adapte edilmiştir. Yüksek gücü sayesinde,

Su Arama

Bu metodoloji, bir profil boyunca yanal direnç değişimini vurgulamasına izin verir, ancak arızanın derinliğini ve dikey uzantısını bulamaz. Bu nedenle, önceki anomalinin yeri üzerine bir elektriksel özdirenç tomografisi (ERT) ile tamamlanabilir. Syscal Switch ekipman yelpazesi aynı zamanda sığdan derin elektriksel özdirenç tomografilerini (Syscal Junior Switch / Syscal R1 Switch / Syscal Pro Switch) gerçekleştirmek için de kullanılabilir. Ekipmanlarımız, en iyi delme yerini belirlemek için arızanın görüntü uzunluğu, derinliği ve dalma açısı vermesine izin verir.

Hatalardan birini bul

Promis 10 slingram tipi EM profiler veya T-VLF, genellikle kil (iletken) ile dolu veya araya girmeyen (dirençli) arızaları tespit etmek için de yararlı olabilir.

Sedimenter bağlamda, yeraltı suyu genellikle geçirgen kaya katlarının gözenek alanında bulunur. Kaya gözenekliliği, kaya geçirgenliği ve bir ara kırığa ve karstik ağa bağlı olarak, yeraltı suyu tablası sayısı, kalınlıkları ve bunların mekansal heterojenliği büyük ölçüde değişebilir. Bir sondaj hazırlamak için en uygun sahanın bulunması için birkaç jeofizik inceleme yapılabilir.

İlk ve en basit jeofizik yöntem elektriksel sondajtır. Soruşturma noktasının merkezinde yer alan dört elektrot kullanılarak (dörtlü kutup) yapılır. Elektrot aralığı her defasında artarken çeşitli ölçümler yapılır. Bu yolla, her bir ölçümde inceleme derinliği arttırılır, böylece bir veri inversiyonundan sonra bir direnç logu elde edilebilir. Bu yöntemler 1D varsayımına (direncin yanal değişimi olmamasına) dayansa de, onlarca yıldır çok kuvvetli olduğu gösterilmiştir. Syscal enstrüman aralığı (Syscal Junior / Syscal R1 / Syscal R2 / Syscal Pro) veya Elrec alıcı aralığı ile ilişkili VIP veya TIPIX verici aralıkları kullanılarak kolayca gerçekleştirilebilir.

Jeofizik

Jeolojinin daha karmaşık olduğu durumlarda (faylar, inklüzyon, kil mercekleri, vb.) Yeraltı suyu seviyesi yanal olarak değişebilir. Elektriksel Direnç Tomografi, bu bağlamda bir sondajın en iyi yerini belirlemek için iyi bir araç olabilir. Bu yöntem, çok sayıda hidrolojik bağlamda uygulanmıştır ve sıklıkla hidrolojik verilerle birlikte yorumlanır (Koch ve diğerleri, 2009). Syscal Switch ekipman yelpazesi, sığdan derin akiferlere (Syscal Junior Switch / Syscal R1 Şalteri / Syscal Pro Switch) bu tip uygulama için uyarlanmıştır.

Hatalardan birini bul

Son olarak, yeraltı suyu masasının yerini belirlemek ve karakterize etmek için en uygun yöntem, Nükleer Manyetik Rezonans’tır (NMR, Legchenko, 2013). Bu yöntem toprağa su molekülünden çıkmak ve elektromanyetik tepkisini ölçmek içindir. Elektrik direncinin aksine, bu önlem doğrudan akifen özelliklerine (su içeriği, geçirgenlik) bağlıdır. NMR, su içeriği ve toprağın geçirgenliği hakkında veri sağlayabilir, böylece yüksek bir su içeriğine sahip, ancak düşük verimlilikle sonuçlanacak düşük geçirgenlikteki bir tabakanın bulunmasını önlersiniz. Bu araç çok çeşitli bağlamlarda (karsts, Vouillamoz ve diğerleri, 2003, sert kayaçlı akiferler, Legchenko ve diğerleri, 2006, kırık akiferler, Wyns ve ark., 2004; kıyı akiferler, Vouillamoz ve ark. , 2007, su dolu kaviteler, Girard ve ark., 2005; Buzul, Vincent ve diğerleri, 2015, vb.). Numis serisi ekipmanı, 150 metrelik derinlikteki NMR sondaj işlemini gerçekleştirmenize olanak tanır. Su Nasıl Bulunur

 

Çeviri: .iris-instruments.com/water-resources.html#water-table-detection

jeofizik nedir

Jeofizik Nedir ?

Jeofizik Nedir ?

Jeofizik Nedir sorusunu kısa cevaplamak gerekirse Yerkürenin, atmosferin, gezegenlerinin, uyduların ve güneşin fizik ve matematik yöntemleri kullanarak fiziksel ve yapısal özelliklerini inceleyen bilim dalına Jeofizik denir.

Jeofizik bilim dalındaki amaç; yüzeydeki fiziksel alanları ölçerek, analiz ederek ve yorumlayarak Dünya’daki yeraltı koşullarının incelenmesi. Yüzeylerin hemen altında (üst mertebe vb.) Olanı belirlemek için bazı çalışmalar yapmak; Diğer araştırmalar 10 metre veya daha fazla derinliğe kadar uzanır.

 

Jeofizikçiler, fiziksel özellikleri ölçmek için sofistike araçlar kullanırlar:

Yoğunluk, elektriksel direnç, elektrik alanları ve radyoaktivite, Topraktan geçen ses dalgalarının hızı, Yerçekimi ve yeryüzünün manyetik alanlarındaki değişiklikler, Toprakların yakınındaki kayalardan gelen radyo sinyallerinin yansıması;

Jeofizikçiler, petrol, doğal gaz, potas, kömür, demir, bakır ve diğer birçok minerali bulmak için Zemin etüt gibi  ölçümlerin bir veya daha fazlasını kullanırlar. Buna ek olarak, özellikler çevresel tehlikeleri tanımlamak ve barajlar veya bina inşaat alanları için alanlar değerlendirmek için kullanılır.

Jeofizik bilim dalında analiz ve incele için kullanılan genel yöntemler: gravite, manyetik, sismoloji, sismik, elektrik, elektromanyetik, palemonyetizma, radyometrik, jeotermik yöntemler ve kuyu loglarıdır.

Jeofizik neden önemlidir?

Arama jeofiziği son yüzyılda sosyal ve ekonomik ilerlemelerin çoğunu genellikle enerji kaynaklarını bulmamıza yardımcı oldu.

Şimdi bu teknikler doğal çevremizi korumak için kullanılmaktadır. Bölgesel manyetik ve rezistivite araştırmaları, kirleticilerin dağılımı ve hareketi hakkında bize bilgi verirken, büyük ölçekli küresel sismoloji, depremlerden ve tsunamiden risk altındaki alanları tanımlamamıza yardımcı oluyor.

Jeofizik Bilim Dalında Kullanılan Başlıca Yöntemler Nelerdir ?

Gravite: Yerlatı yapılarının yerçekimi özeliğini inceler

Manyetik: Yerlatı yapılarının manyetik önelliklerini inceler.

Sismoloji: Depremin özelliklerini ve yerin derinliklerini inceler.

Sismik: Yeraltı yapılarını sismik hız değişimlerini inceler.

Elektromanyetik: Yeraltı yapılarını elektirik iletkenlik ve elektromanyetik özelliklerini inceller.

Jeomanyetizma: Uzaydaki ve Dünya’daki manyetik alanların değişimini inceler.

Palemonyetizma: Geçmiş dönemlerdeki yer manyetik alanının değişimlerini inceler.

 

Jeofizik Uygulama Alanlarına Örnekler:

  • Jeotermal Alan Araştırmaları
  • Maden Rezerve Araştırmaları
  • Arkeolojik Araştırmalar
  • Yeraltı Kaynaklarının Araştırılması
  • Çevre Jeofiziği
  • Levha Tektoniği ve Depren Araştırmaları
  • Sismik yöntemler karada ve denizde jeolojik yapıların belirlenmesi
  • Jeolojik zamanlardaki yerin manyetik alanlarının belirlenmesi.
  • Astmosfer ve uzay araştırmaları.