Yazılar

yeraltı su bulma teknikleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri ve Yöntemleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri kullanarak su bulmak uzmanlık gerektiren bir bilim dalıdır.  Su arama işleminde gözlem yaparak, özel cihazlar ve teknikler kullanarak su bulunan noktanın derinliği, konumu ve yeraltı suyunun özellikleri hakkında fikir sahibi olunabilir.

Yeraltı Su Bulma Teknikleri Tecrübe, gözlem ve araştırmanın yanı sıra, jeofizik mühendislik bilgisine ihtiyaç duyar. Yeraltı su kaynakları , yer altındaki veya yeryüzündeki , bir deşarj noktasına doğru akar. Genellikle boşaltma noktası, şarj alanından daha düşük bir yüksekliktedir. Bu nedenle, yeraltı suları genellikle daha yüksek bir noktadan daha düşük bir noktaya doğru akar.

Boşaltma noktaları bir nehir veya dereyi besleyen bir kaynak olabileceği gibi bunun yanında yeraltı suları bir göl kıyısına veya bir göl veya denizin altına akıyor olabilir. Bundan dolayı nehir veya göl yakınında sondaj yapılırsa su yüzeye daha yakın bulunabilir.

Yeraltı suları genellikle dağın zirvesinden veya yüksek tepelerden ziyade, bir dereye yakın olacak şekilde kuyu açılırsa su bulma olasılığı daha fazladır.
 yer altı su bulma teknikleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri ve Yöntemleri – Yeraltı Suyu Nasıl Bulunur

  1. Bir bölgede su arama işlemi yapılacaksa ilk yapılması gereken çevreyi incelemektir. Bu inceleme ile daha önceden çevredeki kuyular incelenerek , yeraltı suları , özellikleri ve bölgenin zemin özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilir.
  2. Bölgedeki kuyular hakkında çevreden kuyunun derinliği ve tortu ya da kaya türleri gibi kuyu hakkında bilgi edinilmeye çalışılmalı.
  3. Yeraltı suları, bir vadinin tabanındaki kum veya çakıl katmanlarında, bu katmanlar kil tabakaları tarafından örtülmüş tabakalarında sıklıkla bulunabilir. Vadilerdeki veya alçak bölgelerdeki yeraltı suları, dik veya nispeten yüksek alanlarda olduğundan daha yüzeyde daha yakındır.
  4. Eğer bölgede kaynak suyu varsa, yeraltı suyu genellikle o bölgelerde olması muhtemeldir. Bunun yanında süreklilikte önemlidir.   12 Ay boyunca kaynak suyunun akıp akmadığı araştırılmalıdır.  Eğer bir yıl boyunca bir kaynak akarsa, bunun verimli bir akiferden gelmesi muhtemeldir. İlkbahar kuruyorsa, o zaman tünik bir akiferden taşma olabilir, fakat yine de araştırmak gerekir.
  5. Bölgede akarsular var mı? Akışı dikkatlice izleyin, akışın daha büyük olduğu bölümleri ve akışın daha az olduğu bölümleri arayın. Daha büyük olduğu yerde, yeraltı suları dereye alttan boşaltılmış olabilir, bu da sondaj için iyi bir alan kaynak olduğunu gösterir. Hatta kuru akarsu yatakları altında sığ yer altı suları vardır.
  6. Kurak bölgelerde yeşil kalmış ağaçlar veya çalılar, nispeten sığ derinlikte yeraltı suyuna ulaşan köklere sahip olabilirler. Yeşil bölgeler, yer altı sularının yüzeye yakın olduğunu gösterebilir.
  7. Hayvanlar su için nereye gittiğinize dikkat edin. yabani hayvanlar ve arılar su bulmak ta çok iyidir.
  8. Tuz veya diğer minerallerin birikintilerini arayın – genellikle zemin yüzeyinde beyaz bir “kabuk” olarak görülebilir. Bunlara, mineralleri geride bırakan yeraltı su yunun buharlaşması neden olabilir. Büyük bir yüzey yatağı, yeraltı sularının çok yüksek bir mineral içeriğine sahip olduğunu gösterebilir.
  9. Kum ocaklarının bulunduğu bölgeleri inceleyin. Bu bölgelerin altında iyi akiferler olabilir. Ancak unutmayın ki sondaj yapmak bu bölgelerde zor olabilir.
Yeraltı suyu nasıl bulunur

Yeraltı Suyu Nasıl Bulunur

Yeraltı Suyu Nasıl Bulunur

Yeraltı Suyu Nasıl Bulunur : Jeofizik yöntemleri yeraltı akiferlerin (Yer altındaki su depolarının) araştırılması ve tespit edilmesinde kullanılan en geçerli olanlarıdır. Yeraltı Suyu Bulmak için kullanılan Jeofizik yöntemleri genel kabul görmüş ve bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış yöntemlerdir.

Geleneksel jeofizik yöntemleri

Bu yöntemlerle toprağın fiziksel özelliklerini ve özellikle elektriksel özelliklerini incelenir. Akiferler çoğunlukla kaya katmanları arasında sıkışmaktadır. Tüm kayalar belirli bir miktarda elektrik kullanır, ancak iletkenlikleri ve dirençleri türe göre değişir: kompakt kaya, kuru kaya, kırık kaya, ıslak kaya, geçirgen yapılar veya geçirimsiz olanlar.
Bir malzemenin elektrik direnci, elektrik akımı akışına karşı koyma kapasitesidir.

Bu yöntemler, bu nedenle, toprak veya kayaçların elektrik iletme kapasitesine ve iletkenlik veya dirençin ölçülmesine  dayanır. Bu ölçümlerden, akiferin türü, boyutu ve kalitesi, belirlenir.

Doğru akım kullanarak elektrik direncinin ölçülmesi.

yer altı su arama

Doğru akım kullanarak elektrik direncinin ölçülmesi.

Yeraltı Suyu bulmak için en genellikle kullanılan yöntemdir. İki elektrot zemine çakılarak iki elektrot arasındak özdirence bağlı olarak 50-400 voltluk bir akım gönderir. Olası birkaç elektrot dizisi vardır (Wenner, Schlumberger, 4 terminal, vs.).

İncelenen alan çok geniş olmamalı ve nispeten düz olmalı ve girişime neden olabilecek binaların bulunmaması gerekir ve AB hatlarının istenilen uzunluğa (300 m’nin üstünde) sahip olmasını imkansız hale getirecektir.

 

 

 

yeraltı suları nasıl bulunur

Yeraltı Suları Nasıl Bulunur

Yeraltı Suları Nasıl Bulunur ?

Yeraltı Suları Nasıl Bulunur ?  Yer kabuğunun içinde, toprağın gözeneklerini dolduran, kayaların kırıkları, çatlakları, boşlukları arasını dolduran sulara yeraltı suları denir. Yer altı suları yol bularak su pınarlarından ve kuyu suyu olarak yeryüzüne çıkabilir. denizlere ve göllere toprak altından karışabilir.

Yer altı sularının tespit edilmek ve su bulma  için jeolojik etüt yapılarak toprak altındaki suyun konumu veya rezervi hakkında bilgi sahibi olunabilir.