Yazılar

yeraltı su bulma teknikleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri ve Yöntemleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri kullanarak su bulmak uzmanlık gerektiren bir bilim dalıdır.  Su arama işleminde gözlem yaparak, özel cihazlar ve teknikler kullanarak su bulunan noktanın derinliği, konumu ve yeraltı suyunun özellikleri hakkında fikir sahibi olunabilir.

Yeraltı Su Bulma Teknikleri Tecrübe, gözlem ve araştırmanın yanı sıra, jeofizik mühendislik bilgisine ihtiyaç duyar. Yeraltı su kaynakları , yer altındaki veya yeryüzündeki , bir deşarj noktasına doğru akar. Genellikle boşaltma noktası, şarj alanından daha düşük bir yüksekliktedir. Bu nedenle, yeraltı suları genellikle daha yüksek bir noktadan daha düşük bir noktaya doğru akar.

Boşaltma noktaları bir nehir veya dereyi besleyen bir kaynak olabileceği gibi bunun yanında yeraltı suları bir göl kıyısına veya bir göl veya denizin altına akıyor olabilir. Bundan dolayı nehir veya göl yakınında sondaj yapılırsa su yüzeye daha yakın bulunabilir.

Yeraltı suları genellikle dağın zirvesinden veya yüksek tepelerden ziyade, bir dereye yakın olacak şekilde kuyu açılırsa su bulma olasılığı daha fazladır.
 yer altı su bulma teknikleri

Yeraltı Su Bulma Teknikleri ve Yöntemleri – Yeraltı Suyu Nasıl Bulunur

  1. Bir bölgede su arama işlemi yapılacaksa ilk yapılması gereken çevreyi incelemektir. Bu inceleme ile daha önceden çevredeki kuyular incelenerek , yeraltı suları , özellikleri ve bölgenin zemin özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilir.
  2. Bölgedeki kuyular hakkında çevreden kuyunun derinliği ve tortu ya da kaya türleri gibi kuyu hakkında bilgi edinilmeye çalışılmalı.
  3. Yeraltı suları, bir vadinin tabanındaki kum veya çakıl katmanlarında, bu katmanlar kil tabakaları tarafından örtülmüş tabakalarında sıklıkla bulunabilir. Vadilerdeki veya alçak bölgelerdeki yeraltı suları, dik veya nispeten yüksek alanlarda olduğundan daha yüzeyde daha yakındır.
  4. Eğer bölgede kaynak suyu varsa, yeraltı suyu genellikle o bölgelerde olması muhtemeldir. Bunun yanında süreklilikte önemlidir.   12 Ay boyunca kaynak suyunun akıp akmadığı araştırılmalıdır.  Eğer bir yıl boyunca bir kaynak akarsa, bunun verimli bir akiferden gelmesi muhtemeldir. İlkbahar kuruyorsa, o zaman tünik bir akiferden taşma olabilir, fakat yine de araştırmak gerekir.
  5. Bölgede akarsular var mı? Akışı dikkatlice izleyin, akışın daha büyük olduğu bölümleri ve akışın daha az olduğu bölümleri arayın. Daha büyük olduğu yerde, yeraltı suları dereye alttan boşaltılmış olabilir, bu da sondaj için iyi bir alan kaynak olduğunu gösterir. Hatta kuru akarsu yatakları altında sığ yer altı suları vardır.
  6. Kurak bölgelerde yeşil kalmış ağaçlar veya çalılar, nispeten sığ derinlikte yeraltı suyuna ulaşan köklere sahip olabilirler. Yeşil bölgeler, yer altı sularının yüzeye yakın olduğunu gösterebilir.
  7. Hayvanlar su için nereye gittiğinize dikkat edin. yabani hayvanlar ve arılar su bulmak ta çok iyidir.
  8. Tuz veya diğer minerallerin birikintilerini arayın – genellikle zemin yüzeyinde beyaz bir “kabuk” olarak görülebilir. Bunlara, mineralleri geride bırakan yeraltı su yunun buharlaşması neden olabilir. Büyük bir yüzey yatağı, yeraltı sularının çok yüksek bir mineral içeriğine sahip olduğunu gösterebilir.
  9. Kum ocaklarının bulunduğu bölgeleri inceleyin. Bu bölgelerin altında iyi akiferler olabilir. Ancak unutmayın ki sondaj yapmak bu bölgelerde zor olabilir.
su bulma yöntemleri

Su Bulma Yöntemleri

Su Bulma Yöntemleri

Su bulma yöntemleri nden en etkili ve doğru sonucu veren yöntem elektro manyetik yöntemdir. Su arama işlemi yapılacak alanda toprağa çakılan kazıklar ile elektromanyetik dalgalar gönderilerek okuma yapılır. Böylelikle toprak altında kalan toprak yapısının özellikleri anlaşılmış olur.

Su nasıl bulunur

Su Nasıl Bulunur

Su Nasıl Bulunur

Su bulma yöntemleri

Su Nasıl Bulunur sorusunu cevaplamak için önce suyun nasıl toprak altında bulunduğuna bakalım. Genel olarak su  yüksek kil içeriği ve yüksek düşük geçirgenlik buluna toprağa kadar ilerler. Bu durumda, yeraltı suyu ekstraksiyonu ancak daha derin olan ve aşındırılmamış kaya içerisinde yapılabilir. Su sıkıştırabilmek için, insanlar genelde fay zonu alanlarında bulunan düşük geçirgenlik bölgelerini bulmalılar.

Su arama için toprak elektrik direncini ölçen farklı jeofizik yöntemler kullanılabilir. Profilleme basitçe sabit bir boyuta sahip bir ABMN dörtlü ayağını hareket ettirmekten oluşur. Elektrotlar arasındaki boşluk hedefin derinliğine uyarlanır. Syscal enstrüman menzili sığ ila derin arıza veya dayıma (Syscal Junior / Syscal R1 / Syscal R2 / Syscal Pro) yer bulmak için iyi adapte edilmiştir. Yüksek gücü sayesinde,

Su Arama

Bu metodoloji, bir profil boyunca yanal direnç değişimini vurgulamasına izin verir, ancak arızanın derinliğini ve dikey uzantısını bulamaz. Bu nedenle, önceki anomalinin yeri üzerine bir elektriksel özdirenç tomografisi (ERT) ile tamamlanabilir. Syscal Switch ekipman yelpazesi aynı zamanda sığdan derin elektriksel özdirenç tomografilerini (Syscal Junior Switch / Syscal R1 Switch / Syscal Pro Switch) gerçekleştirmek için de kullanılabilir. Ekipmanlarımız, en iyi delme yerini belirlemek için arızanın görüntü uzunluğu, derinliği ve dalma açısı vermesine izin verir.

Hatalardan birini bul

Promis 10 slingram tipi EM profiler veya T-VLF, genellikle kil (iletken) ile dolu veya araya girmeyen (dirençli) arızaları tespit etmek için de yararlı olabilir.

Sedimenter bağlamda, yeraltı suyu genellikle geçirgen kaya katlarının gözenek alanında bulunur. Kaya gözenekliliği, kaya geçirgenliği ve bir ara kırığa ve karstik ağa bağlı olarak, yeraltı suyu tablası sayısı, kalınlıkları ve bunların mekansal heterojenliği büyük ölçüde değişebilir. Bir sondaj hazırlamak için en uygun sahanın bulunması için birkaç jeofizik inceleme yapılabilir.

İlk ve en basit jeofizik yöntem elektriksel sondajtır. Soruşturma noktasının merkezinde yer alan dört elektrot kullanılarak (dörtlü kutup) yapılır. Elektrot aralığı her defasında artarken çeşitli ölçümler yapılır. Bu yolla, her bir ölçümde inceleme derinliği arttırılır, böylece bir veri inversiyonundan sonra bir direnç logu elde edilebilir. Bu yöntemler 1D varsayımına (direncin yanal değişimi olmamasına) dayansa de, onlarca yıldır çok kuvvetli olduğu gösterilmiştir. Syscal enstrüman aralığı (Syscal Junior / Syscal R1 / Syscal R2 / Syscal Pro) veya Elrec alıcı aralığı ile ilişkili VIP veya TIPIX verici aralıkları kullanılarak kolayca gerçekleştirilebilir.

Jeofizik

Jeolojinin daha karmaşık olduğu durumlarda (faylar, inklüzyon, kil mercekleri, vb.) Yeraltı suyu seviyesi yanal olarak değişebilir. Elektriksel Direnç Tomografi, bu bağlamda bir sondajın en iyi yerini belirlemek için iyi bir araç olabilir. Bu yöntem, çok sayıda hidrolojik bağlamda uygulanmıştır ve sıklıkla hidrolojik verilerle birlikte yorumlanır (Koch ve diğerleri, 2009). Syscal Switch ekipman yelpazesi, sığdan derin akiferlere (Syscal Junior Switch / Syscal R1 Şalteri / Syscal Pro Switch) bu tip uygulama için uyarlanmıştır.

Hatalardan birini bul

Son olarak, yeraltı suyu masasının yerini belirlemek ve karakterize etmek için en uygun yöntem, Nükleer Manyetik Rezonans’tır (NMR, Legchenko, 2013). Bu yöntem toprağa su molekülünden çıkmak ve elektromanyetik tepkisini ölçmek içindir. Elektrik direncinin aksine, bu önlem doğrudan akifen özelliklerine (su içeriği, geçirgenlik) bağlıdır. NMR, su içeriği ve toprağın geçirgenliği hakkında veri sağlayabilir, böylece yüksek bir su içeriğine sahip, ancak düşük verimlilikle sonuçlanacak düşük geçirgenlikteki bir tabakanın bulunmasını önlersiniz. Bu araç çok çeşitli bağlamlarda (karsts, Vouillamoz ve diğerleri, 2003, sert kayaçlı akiferler, Legchenko ve diğerleri, 2006, kırık akiferler, Wyns ve ark., 2004; kıyı akiferler, Vouillamoz ve ark. , 2007, su dolu kaviteler, Girard ve ark., 2005; Buzul, Vincent ve diğerleri, 2015, vb.). Numis serisi ekipmanı, 150 metrelik derinlikteki NMR sondaj işlemini gerçekleştirmenize olanak tanır. Su Nasıl Bulunur

 

Çeviri: .iris-instruments.com/water-resources.html#water-table-detection